V. Staff Contacts

 • Ms. Yu, Mathematics


 • E-mail: Maths.yzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Li, Physics

 • Tel: 0755-88018304

 • E-mail: phyyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Gao, Chemistry

 • Tel: 0755-88018425

 • E-mail: chem.yzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Su, Biology

 • Tel: 0755-88018711

 • E-mail: Swx_yzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Lin, Biomedical Engineering

 • Tel: 0755-88018991

 • E-mail: bmezb@sustech.edu.cn

 • Ms. Xiao, Mechanical & Energy Engineering

 • Tel: 0755-88015142

 • E-mail: meeyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Song, Electrical & Electronic Engineering

 • Tel: 0755-88018616

 • E-mail: eeyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Lian, Materials Science & Engineering

 • Tel: 0755-88010822

 • E-mail: mseyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Yang, Mechanics & Aerospace Engineering

 • Tel: 0755-88018758

 • E-mail: maeyzb@sustech.edu.cn

 • Mr. Zhang, Computer Science & Engineering

 • Tel: 0755-88018167

 • E-mail: csyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Guo, Ocean Science & Engineering

 • Tel: 0755-88018102

 • E-mail: oceanyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Chen, Earth & Space Sciences

 • Tel: 0755-88018539

 • E-mail: essyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Su, Environmental Science & Engineering

 • Tel: 0755-88015137

 • E-mail: hjyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Wang, Microelectronics

 • Tel: 0755-88015513

 • E-mail: smeyzb@sustech.edu.cn

 • Ms. Liang, System Design & Intelligent Manufacturing

 • Tel: 0755-88015602

 • E-mail: sdim@sustech.edu.cn

  • Ms. Liu, Business

  • E-mail: icollegeyzb@sustech.edu.cn

  • E-mail: febazb@sustech.edu.cn