Departments & Schools

 • Mathematics

  Ms, Yu Xianghui


 • E-mail: Maths.yzb@sustech.edu.cn

 • Physics

  Ms, Li Aichen

 • Tel: 0755-88018304

 • E-mail: phyyzb@sustech.edu.cn

 • Chemistry

  - Ms, Gao Qin

 • Tel: 0755-88018425

 • E-mail: chem.yzb@sustech.edu.cn

 • Biology

  - Ms, Su Xinyi

 • Tel: 0755-88018711

 • E-mail: Swx_yzb@sustech.edu.cn

 • Biomedical Engineering

  - Ms, Lin Xiaowen

 • Tel: 0755-88018991

 • E-mail: bmezb@sustech.edu.cn

 • Mechanical & Energy Engineering

  - Ms, Xiao Ni

 • Tel: 0755-88015142

 • E-mail: meeyzb@sustech.edu.cn

 • Electrical & Electronic Engineering

  - Ms, Song Wei

 • Tel: 0755-88018616

 • E-mail: eeyzb@sustech.edu.cn

 • Materials Science & Engineering

  - Ms, Lian Shasha

 • Tel: 0755-88010822

 • E-mail: mseyzb@sustech.edu.cn

 • Mechanics & Aerospace Engineering

  - Ms, Yang Xue

 • Tel: 0755-88018758

 • E-mail: maeyzb@sustech.edu.cn

 • Computer Science & Engineering

  - Mr, Zhang Xuefeng

 • Tel: 0755-88018167

 • E-mail: csyzb@sustech.edu.cn

 • Ocean Science & Engineering

  - Ms, Guo Dujiao

 • Tel: 0755-88018102

 • E-mail: oceanyzb@sustech.edu.cn

 • Earth & Space Sciences

  - Ms, Chen Ying

 • Tel: 0755-88018539

 • E-mail: essyzb@sustech.edu.cn

 • Environmental Science & Engineering

  - Ms, Ouyang Chenchen

 • Tel: 0755-88015137

 • E-mail: hjyzb@sustech.edu.cn

 • Microelectronics

  - Ms, Wang Jiecong

 • Tel: 0755-88015513

 • E-mail: smeyzb@sustech.edu.cn

 • System Design & Intelligent Manufacturing

  - Ms, Liang Bingzhuo

 • Tel: 0755-88015602

 • E-mail: sdim@sustech.edu.cn

  • Business

   - Ms, Liu Lilu

  • E-mail: icollegeyzb@sustech.edu.cn

  • E-mail: febazb@sustech.edu.cn